Eventy integracyjne – Bielski Panel


Ponizszym współpartnerom w pas się kłaniając składają wyrazy wdzięczności ze strony Rady Honorowej za kilka chwil dedykowanych na mecenat merytoryczny – podpisano: Jakub Melodysta, Ryszard Śpiewakowski, Daniel Rutowicz i Faustyn Krasuski

 • Ethnos-Theatron
 • Wrześniowy Panel Mentorów sektora NGO Zabawy Firmowe outdoor
 • Galicia Studies in Lingustics, Literature and Culture: The Students’ Voices 5
 • Wytwarzanie produktów regionalnych jako szansa aktywizacji gospodarstw utrzymujących lokalne rasy zwierząt i promocji zrównoważonego szybkiego postępu obszarów wiejskich Lubelszczyzny – organizowana w ramach KSOW.
 • V Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych
 • IV Międzynarodowa Konferencja Teoria oraz Praktyka Adaptowanej Aktywności Fizycznej
 • IV Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie menedżerskie team building Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony: od wymiaru regionalnego do globalnego
 • Nauczanie w sztukach projektowych
 • XIX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji
 • I Ignatiańskie Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Psychoonkologiczne
 • bieżące problemy kryminalistyki
 • Warszawa ma wiele twarzy (w wąsko rozumianych dziedzinach formalnego harmonogramu Warszawska Jesień Archiwalna)
 • Ekonomia społeczna jako element rozwoju lokalnego
 • Nauka dla ekonomii oraz środowiska.