Oferowane szkolenia

Oprócz projektowania gier realizuję szkolenia miękkie, w jakich można brać udział w ramach oferty firmy Training Projects:

– Cykl szkolenia menedżerów kierująych zespołami rotobitników w sektorach wydobywczych, rolniczych, montowniach a także innych typowo wytwórczych
– Przewodzenie wydziałem w koreańskiej kulturze pracy na przykładzie wiodących firm motoryzacyjnych
– Wyjazdy team building dla pracowników w zakładach przemysłowych
– Uporządkowane podejmowanie decyzji – wiodące techniki i podstawowe porady
– Modelowanie systemów utrzymania ruchy w jednostkach z sektora nowoczesnej produkcji
– Oddziaływanie metodologii Kanban na komunikację międzywydziałową

Na życzenie zamawiających tworzę także inne moduły z takich dziedzin jak:

– zadania szefa w organizacji komercyjnej
– praca w drużynie projektowej
– delegowanie zadań
– publiczne przemawianie i komunikacja niewerbalna
– wprowadzanie zmian w organizacji
Gorąco zapraszam Państwa do korespondencji ze mną!