Zamknięte szkolenia

 • Ewaluacja wdrażania I i II Priorytetu PO IG
 • FINGO – Multimedialno-interaktywne środowisko diagnostyczno-terapeutyczne wspomagające minimalizowanie trudności w uczeniu się
 • Funkcjonalizowane nienasycone pochodne silseskwioksanów i sferokrzemianów – szkolenia z komunikacji
 • innowacyjne e-usługi wspierające wzmocnienie strategii działania turystyki aktywnej kluczem do sukcesu portalu trailpl – warsztaty handlowe i pracownicze szkolenia z zarządzania czasem
 • – szkolenia z zarządzania czasem
 • Konferencje – szkolenia z zarządzania projektem i wyjazdowe szkolenia biznesowe
 • Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano
 • elektroniczna struktura wspomagajaca zarządzanie pracownikami w procesie telepracy – szkolenia z konfliktów
 • Inwestycje w „Technologie Ekologiczne” – warsztaty zamkniete
 • Konfigurator iHome –
 • Kriosonda do zabiegów kriochirurgicznych – warsztaty HR
 • Nowa jakość w e-rozrywce: Gra finansowa Wielki kryzys: opracowanie i zaimplementowanie na rynek
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z delegowania
 • Nowe podejście do e-mail marketingu – warsztaty z przywództwa
 • OPRACOWNIE planu rozwoju importu DLA PROMUS SPÓŁKA Z OO – szkolenia pracownicze
 • Pakiet usług zdalnego, technicznego i biznesowego, modelowania oraz ewaluacji komórkowych sieci 4G: WiMAX i LTE
 • Plan intensyfikacji importu szansa na efektywny rozwój przedsiebiorstwa – warsztaty negocjacyjne
 • wysokojakościowego – treningi sprzedażowe
 • Potencjalny antybiotyk oraz metoda otrzymywania nowych związków bakteriobójczych
 • Prace B+R szansą wzrostu konkurencyjności i innowacyjności spółki Fama – szkolenia HR
 • Prowadzenie usług designerskich na rynku międzynarodowym za pośrednictwem e-mediów – szkolenia pracownicze
 • Recykling odpadów PET w nowoczesne, ekologiczne materiały izolacyjne dla budownictwa
 • rozwój importu produktów dla archiwistyki w Beskid Plus w Cieszynie – szkolenia ze stresu
 • rozwój artroskopowej metody implantacji autologicznych chondrocytów, stosowanej w leczeniu ubytków chrząstki
 • rozwój działalności B+R firmy Supo Cerber Sp z oo – warsztaty z zarządzania projektem
 • WZMOCNIENIE STRATEGII DZIAŁANIA FIRMY POPRZEZ eksport WYTWARZANYCH PRODUKTÓW – uruchomienie PRE
 • skok technologiczny firmy SMAY Sp z oo przez implementacja modelu B2B – szkolenia z komunikacji
 • rozwój usług elektronicznych firmy Podatnikinfo sp z oo poprzez budowę profesjonalnego mobilnego portalu podatkowego dla społeczeństwa
 • SSS (Studencki Serwis Szkoleniowy): usługowa platforma e-learningowa, przeznaczona dla podmiotów szkoleniowych, które zamierzają podjąć wyzwanie w postaci prowadzenia nauczania przez Internet; nauczania skierowanego ściśle do jednej grupy docelowej: stude – warsztaty z zarządzania czasem
 • Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych
 • Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej – treningi biznesowe
 • Unowocześnienie metodyki produkcji mas bitumicznych – warsztaty ze stresu
 • Uzyskanie ochrony patentowej aptamerów RNA jako inhibitorów rybonukleazy Dicer
 • webEFS – uruchomienie e-usług zdalnego zarządzania systemami EFS – treningi HR
 • Wniosek o dofinansowanie planu intensyfikacji importu firmy PHU Metrex Marek Chuchracki – treningi z asertywności
 • wsparcie zarządzania Instytucji Wdrażającej działanie 45 i poddziałanie 622 PO IG
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG – warsztaty handlowe
 • Zaprocesowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B w spółce Dental-S – treningi z kreatywności
 • nabycie i implementacja narzędzia informatycznego B2B dla klientów firmy Moto Budrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wraz z otoczeniem modelowym
 • zakup i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia ze stresu
 • Zintegrowany program wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap) – warsztaty HR}