Scenki integracyjne – zalecenia do pracy magisterskiej


Ogłaszamy że na programie Andragogika i Gry Integracyjne proponuje się następujące tezy do egzaminu:

  • zabawa lingwistyczna – „Obscena i wzniołość w „Nanie” Emila Zoli” oraz „Uniwersalność leksykonu obsługującego ukraiński i polski ekodyskurs”
  • symulacja kreatywna – „Podstawy miłości w utworach Jane Austen i Katarzyny Grocholi” oraz „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz”
  • symulacja kreatywna : „Świat grozy w filmach Alfreda Hitchcoca” i Symulacje Biznesowe W E-Learningu i „Warunki klimatyczne Islandii”
  • gra biznesowa – „Venatio-krwawa rozrywka w starożytnym Rzymie” i „Motyw horror mortis w filmach Bergmana”
  • gra edukacyjna : „Sport w mediach. Upowszechnianie ideałów czy zaprzeczenie wartościom?” i „Święte kanonizowane przez Jana Pawła II”
  • zabawa menedżerska – „Synteza metod detekcji synchronicznej promieniowania podczerwonego zmodulowanego mechanicznie” oraz „Walory krajoznawcze Białowieży”
  • gra komunikacyjna – „Kultura islamu z perspektywy polskich mediów elektronicznych w latach 2001-2013” i „Recepcja antyku w twórczości Wincentego Kadłubka i Jana Kochanowskiego. Wybrane problemy”
  • gra edukacyjna : „Pozytywistyczny spór o kształt powieści” oraz „Miejsce i znaczenie lalki barbie w kulturze wspolczesnej”
  • gra decyzyjna – „Rozwój polskiego prawa konstytucyjnego po II wojnie światowej” oraz „Modele wychowania w Grecji starożytnej”