Tegoroczne warsztaty z zarządzania

 • e-trans “ rowój rynku TSL
 • FINGO – Multimedialno-interaktywne środowisko diagnostyczno-terapeutyczne wspomagające minimalizowanie trudności w uczeniu się
 • Incentive – wypracowanie nowoczesnego portalu łączącego projekt motywacyjny dla członków personelu sprzedażowego średnich przedsiębiorstw z podnoszeniem ich kompetencji zawodowych – szkolenia firmowe
 • Inkubator systemowych procedury Przeróbki Plastycznej Stopów Lekkich na bazie Al i Mg – szkolenia z kreatywności i wirtualne szkolenia z delegowania
 • Instytut OZE gwarantem dynamizacji świadomości społeczeństwa w zakresie odnawialnych źródeł energii – warsztaty handlowe
 • Szkolenia Sprzedaż – szkolenia z komunikacji i piątkowe szkolenia z zarządzania czasem
 • cyfrowa koncepcja leasingowa LEASEBROKER
 • zdalna struktura publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – warsztaty z kreatywności
 • Kadrotekapl – innowacyjne rozwiązanie służące do zarządzania kadrami – szkolenia HR
 • Koncepcja programowo – przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory –
 • Legimi – nowa platforma udostępniania treści cyfrowych na czytniki elektronicznego papieru – szkolenia handlowe
 • Multimedialne e-przewodniki po województwie pomorskim
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z zarządzania projektem
 • Nowoczesny portal z e-usługami w zakresie optymalizacji opłat telefonów komórkowych Billinger – treningi pracownicze
 • Oferta publiczna Centrum Klima SA drogą do pozyskania kapitału na wzmocnienie strategii działania działalności przedsiębiorstwa – szkolenia z zarządzania projektem
 • Pakiet usług zdalnego, technicznego i biznesowego, modelowania oraz ewaluacji komórkowych sieci 4G: WiMAX i LTE
 • Patent na własność – Jak skutecznie chronić własność intelektualną przedsiębiorstwa – warsztaty z konfliktów
 • współpracujących przedsiębiorstw – szkolenia z przywództwa
 • Pozyskanie zewnętrznej firmy doradczej celem przygotowania harmonogramu ekspansji importu
 • Prace rozwojowe nad nowym modelem informatycznym dla obiektów hotelarsko-gastronomicznych oraz wdrożenie ich rezultatów w firmie GiP – szkolenia biznesowe
 • Prototyp modelu sprzedaży RetailUE dla małych sieci na rynku sprzedaży detalicznej – szkolenia miekkie
 • REPORTER – nowa e-usługa na rynku zarządzania procesami logistycznymi w branży FMCG
 • SKOK TECHNOLOGICZNY importu KOSMETYKÓW PRZEZ FIRMĘ ORGANIQUE SC WP CZARSCY – szkolenia z komunikacji
 • wzmocnienie strategii działania eksportu w przedsiębiorstwie Polon-Poznań poprzez sporządzenie strategii
 • rozwój działalności eksportowej poprzez pozyskanie harmonogramu ekspansji importu – warsztaty firmowe
 • skok technologiczny firmy BESTA we Wrocławiu, poprzez zbudowanie planu ekspansji importu
 • unowocześnienie firmy SMAY Sp z oo przez uruchomienie programu B2B – treningi HR
 • unowocześnienie firmy Sudercom Władysław Suder poprzez sporządzenie strategii eksportowej
 • Specjalistyczna pomoc doradcza w przygotowaniu przedsiębiorstwa do pozyskania – szkolenia z przywództwa
 • Technologie laserowe i optomechaniczne w zastosowaniach przemysłowych i medycznych
 • Unikalna koncepcja usług zdigitalizowanych dla nowożeńców oraz osób harmonogramujących ślub – szkolenia menedżerskie
 • Uruchomienie interaktywnego portalu edukacyjnego – warsztaty HR
 • W Lubuskie “ wykonanie modułowego portalu cyfrowego dotyczącego promocji turystycznej i gospodarczej Województwa Lubuskiego
 • Wejście firmy VBW Engineering Sp z oo z Gdyni na nowe rynki europejskie – szkolenia z asertywności
 • wzmocnienie na zintensyfikowanie ochrony patentowej wynalazku „Śruba kotwiąca” na kraje europejskie oraz Rosję, Ukrainę i USA – warsztaty z obslugi klienta
 • Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – warsztaty handlowe
 • Ytworzenie centrum badawczo-rozwojowego samolotów klasy General Aviation – treningi firmowe
 • pozyskanie i implementacja informatycznego procesu zarządzania firmą realizującego funkcje B2B
 • zakup i implementacja wielopoziomowego modelu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia firmowe
 • nabycie zewnętrznych usług doradczych mających na celu wypracowanie koncepcji intensyfikacji importu dla firmy MD Trade Zofia i Roman Macioszek SpJ – szkolenia z asertywności}