Opinie – trenerzy z innowacyjności – Akademia Rozwoju Biznesu

Baza nagrodzonych aplikacji w programie dotacji Włoskiego Grantu Przedsebiorczości:

  • F9/W/ŚLĄSKIE-, kompleksowe przygotowanie oraz komercjalizacja innowacji procesowych, produktowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwie kluczem do zdobycia nowych rynków zbytu. , NOBUD SA, Dla tego projektu przyznano subwencję na symulacje szkoleniowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje firma szkoleniowa GFKM .
  • 1/H/POMORSKIE-, Innowacyjne rozwiązania linii technologicznej do produkcji łączników meblowych – lamelek., SOLiD PAWEŁ PASIERB, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subsydia na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Batko. Zalecane szkolenia handlowe w spółce House of Skills
  • 6/Y/MAŁOPOLSKIE-, ekonomizacja w przedsiębiorstwie technologii zautomatyzowanego procesu belowania surowców wtórnych, PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE „WOLTRA” JERZY WÓJCIK, Dla tego aplikacji przyznano dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie ODiTK
  • B2/D/LUBELSKIE-, Interaktywna platforma rekreacyjna z wymianą danych połączona z geolokalizacją opartą o ibeacon (BLE Bluetooth Low Energy) oraz technologią web, RCOM Spółka Akcyjna, Dla tego aplikacji ogłoszono środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Mindlab
  • 3/G/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, skoordynowane uruchomienie innowacyjnych usług szkoleniowych w zakresie rozwoju oprogramowania systemów automatyki i robotyki w trybach wirtualnym i rzeczywistym do oferty szkoleniowej , EMT-SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia przyznano dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Tymochowicz. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Integra Consulting
  • 1/X/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, unowocześnienie innowacyjnej linii technologicznej do mieszania i konfekcjonowania miałów oraz eko groszków., ECO – ENERGIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku ogłoszono dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Herra. Zalecane w spółce House of Skills
  • A2/S/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, skuteczne zaimplementowanie do prowadzonej działalności znacząco ulepszonej techniki druku sublimacyjnego i ekosolwentowego., Ryszard Lampa ” Nadruk na Tkaninach”, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Marek Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Profess
  • –3/M/ZACHODNIOPOMORSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności poprzez komercjalizację badań nad elastomerowymi warstwami tłumiącymi w sztucznych dnach szybu i twórcza implementacja innowacji produktowej w zakresie wprowadzenia na rynek regionalny i międzynarodowy zawieszeń klinowych do lin nośnych, prowadniczych i odbojowych wykorzystywanych w górnictwie., „SADEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego wniosku zaakceptowano środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Akademia przygoda