Ćwiczenia edukacyjne – problematyka do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy iż na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Integracyjne zaleca się nizej wymienione zagadnienia do superwizji końcowej:

  • zabawa menedżerska – „System detekcji śladowych ilości gazów w zakresie podczerwieni” i „Znaczenie słów kluczowych w procesie wyszukiwania i kształtowania informacji w Word Wide Web”
  • symulacja zespołowa – „Fotometeory i ich charakterystyka” i „Idea współczesnego feminizmu w twórczości Olgi Tokarczuk”
  • gra komunikacyjna – „Czałga i disco polo. Fascynacja i wstyd” i Doktoranckie Gry Menedżerskie oraz „Reklama w prasie dawnej i współczesnej na przełomie XIX i XX wieku na studium przypadku Dziennika Poznańskiego”
  • symulacja strategiczna : „Kontrola obserwowanych zjawisk w modzie XIX w. i XX wieku w Polsce” i „Zachód i wschód: przestrzeń ekumeniczna”
  • symulacja językowa : „Współczesny film macedoński. Człowiek wobec historii okrucieństwa wojny” oraz „Recepcja antyku w twórczości Wincentego Kadłubka i Jana Kochanowskiego. Wybrane problemy”
  • symulacja kreatywna – „Czy literatura ma płeć? Postulaty Virginii Voolf dotyczące kwestii pisarstwa kobiet w eseju Własny Pokój” i „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: mobbing, molestowanie”
  • symulacja komunikacyjna : „Strategia reklamowa rodzinnej firmy usługowej” oraz „Kobieta upadła czy bestia wyzwolona. Postać Nany w utworze Emila Zoli”
  • zabawa lingwistyczna – „Zastosowanie spektroskopii plazmy wzbudzanej laserowo do identyfikacji pierwszych substancji organicznych” i „Jak widzą nas inni? Stereotyp Polaka w Stanach Zjednoczonych”
  • gra zespołowa : „Problem naruszeń w internecie” oraz „Zarządzanie projektem kulturalnym na szczeblu samorządu terytorialnego w świetle prawodawstwa polskiego oraz Unii Europejskiej”