Pomoc pieniężna na kursy menedżerskie


Potwierdzamy że w ramach funduszu unijnego „Warmińsko Mazurski Program Regionalny” do trzeciego etapu zaakceptowano poniższe programy:

 • zbudowanie mobilnej mobilnej platformy informacji o natężeniu ruchu drogowego i utrudnieniach drogowych – TrafficInfo – szkolenia menedżerskie
 • zbudowanie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-danych – treningi z kreatywności
 • Treningi Komunikacja W Opolu – szkolenia negocjacyjne
 • – szkolenia z konfliktów
 • stworzenie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu narzędzia do organizacji e-aukcji i e-przetargów – treningi z obslugi klienta
 • zbudowanie serwisu społeczności elektronicznej zawierającego gry umożliwiające ocenę kompetencji i planowanie rozwoju dziecka – szkolenia miekkie
 • wypracowanie wirtualnego doradcy w zakresie porad dotyczących laktacji i naturalnego karmienia oraz e-learning szkoły rodzenia – szkolenia z zarządzania czasem
 • przyrost potencjału badawczego laboratorium poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii – treningi negocjacyjne
 • wzmocnienie udziału eksportu i podwyższenie konkurencyjności na rynku zagranicznym – treningi z delegowania
 • „Innowatorzy 2009 – preinkubacja i wsparcie kapitałowe dla innowatorów w AIP” – szkolenia pracownicze
 • automatyzacja procesów biznesowych firmy CB SA i jej kooperantów poprzez wdrożenie platformy B2B – warsztaty sprzedażowe
 • Bifalina, uzyskanie ochrony własności przemysłowej w trybie PCT na metodę otrzymywania peptydu opioidowego – treningi pracownicze
 • Budowa nowoczesnego zakładu produkcji wysokiej jakości topnika spawalniczego – warsztaty z przywództwa
 • Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej – szkolenia firmowe
 • Depresja – mechanizmy – terapia – szkolenia ze stresu
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez implementacja innowacyjnej technologii produkcji panelowych filtrów powietrza – szkolenia z przywództwa
 • e-KalendarzWizyt – innowacyjny proces rejestracji pacjentów – szkolenia negocjacyjne