Ćwiczenia strategiczne – hipotezy do pracy zaliczeniowej


Informujemy iż na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Eksperymentalne akceptujemy tu przedstawione zagadnienia do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra strategiczna – „Porównanie kuchni polskiej i kuchni bałkańskiej na przykłdzie kuchni macedońskiej” i „Praca korespondenta wojennego relacjonowanie czy badanie rzeczywistości”
  • zabawa słownikowa : „Moc perswazyjna nagłówków prasowych” i „Historia i filmowa legenda „Titanica””
  • symulacja słownikowa – „Życie i działalność artystyczna Luisa Bunuela” i Symulacje oraz „Miłość w latach 1937-1945 na podstawie dostępnych utworów literackich”
  • zabawa edukacyjna – „Symbolika liturgiczna greckokatolicka w interpretacji Jana Złotoustego” i „Obraz Ameryki w kinie europejskim i amerykańskim”
  • zabawa lingwistyczna : „Wytwarzanie za pomocą wiązki jonowej i zastosowanie transmisyjnej siatki dyfrakcyjnej na potrzeby spektroskopii w zakresie skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR” i „Kontrola i badania lasera z ośrodkiem aktywnym typu slab pompowanego poprzecznie matrycą diod laserowych”
  • zabawa menedżerska : „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach” oraz „Idea emancypacji u sufrażystek w XIX wieku”
  • gra biznesowa : „Współczesne emigracje zagraniczne Polaków – kierunki, skala i struktury oraz znaczenie rynku pracy ” oraz „Dekadentyzm Charlesa Baudelaire’a jako droga do nowoczesności na przełomie XIX/XX wieku ”
  • gra edukacyjna – „Współczesny terroryzm w opiniach prasy polskiej. Uwarunkowania polityczno-socjologiczne ” oraz „Zachód i wschód: przestrzeń ekumeniczna”
  • symulacja słownikowa : „Funkcjonalność komunikacyjna portalu Wirtualna Polska” i „Jak widzą nas inni? Stereotyp Polaka w Stanach Zjednoczonych”