Oceny – szkolenia z przywództwa – Integra House

Baza dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej wniosków w ramach grantów Holenderskiego Grantu Rozwojowego:

  • 3/E/PODLASKIE-, skoordynowane uruchomienie na rynek kompleksowego produktu w postaci ekologicznego kominka wentylacyjnego dedykowanego wentylacji instalacji sanitarnej, KRONO-PLAST JANUSZKA TADEUSIAK SPÓŁKA JAWNA, . Dla tego projektu przyznano subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Grzesiak. Zalecane szkolenia w spółce IBD Business School
  • C8/B/PODLASKIE-, Innowacyjny proces doczołowego zgrzewania płyt z tworzyw wielkocząsteczkowych umożliwiający produkcję ulepszonych wyrobów: zbiorników magazynowo–procesowych i aparatów technologicznych., LECH-PLAST TYCZYŃSKI GOTWALD-TYCZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono subwencję na gry strategiczne. Zalecane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • 4/C/MAŁOPOLSKIE-, Uruchomienie innowacyjnej usługi wirtualnej rekrutacji przy pomocy zakupu urządzeń i oprogramowań do generowania i obróbki Virtual Reality (VR), Marcin Dąbrowski FOR YOU, Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Avenhansen
  • F6/O/MAZOWIECKIE-, Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wielopoziomowe usprawnienie produkcji innowacyjnych paneli ogrodzeniowych., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ANDER Beata Derda, Dla tego zgłoszenia przyznano środki na symulacje team building. Rekomendowany trener biznesu: Marek Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Instytut Rozwoju Biznesu
  • F4/P/POMORSKIE-, Produkcja odlewów dla potrzeb jubilerstwa i medycyny z zastosowaniem innowacyjnej metody odlewania precyzyjnego z odgazowaniem formy odlewniczej oraz z wykorzystaniem podwójnego ramienia wahadłowego , PROFILEX JERZY MALICKI, Dla tego projektu zaakceptowano subsydia na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • E9/T/ZACHODNIOPOMORSKIE-, poprawa konkurencyjności Spółki poprzez twórcza implementacja innowacyjnej technologii montażu grodzic, rur i pali, PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku zatwierdzono subwencję na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Santorski. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Schenk Institute
  • H0/X/OPOLSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii produkcji alkoholi regionalnych na terenie Kompleksu Pałacowo Parkowego w Siemianowicach Śląskich , SATERNUS RESIDENCES SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zatwierdzono środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Marek Skała. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie GFKM
  • CA9/A/PODKARPACKIE-, skuteczne zaimplementowanie systemu MJG Digital do zarządzania treściami interaktywnymi w celu zaoferowania nowych usług na rzecz sektora sprzedaży detalicznej, „JM GROUP” SP Z O.O., Dla tego zgłoszenia ogłoszono środki na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Instytut Rozwoju Biznesu
  • DG0/B/KUJAWSKO POMORSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej usługi powstania Instytutu Gerontologicznego i jego zorganizowanie oraz wyposażenie w niezbędne do podstawowego funkcjonowania sprzęty i urządzenia , ZOL SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji ogłoszono dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Kudła. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie Akademia przygoda