Środki Unijne na szkolenia menedżerskie


Ogłaszamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Podkarpacki Program Społeczny” do trzeciego etapu przechodzą poniższe programy:

 • stworzenie cyfrowej platformy komunikacyjnej wideo dla przedsiębiorstw – warsztaty HR
 • wypracowanie internetowej porównywarki produktów FMCG oferowanych w sieciach handlu tradycyjnego – warsztaty HR
 • Konferencje Dla Kierowników Regionalnych W Opolu – szkolenia z zarządzania czasem
 • zbudowanie platformy cyfrowej pozwalającej na budowę interdyscyplinarnych zespołów realizujących modernizacyjne systemy – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie portalu cyfrowego – ekologicznego poradnika prawnego wraz z obsługującą go aplikacją internetową – szkolenia z konfliktów
 • stworzenie serwisu elektronicznego w zakresie profilaktyki zdrowotnej – treningi HR
 • wypracowanie, uruchomienie, wypromowanie i rozwój sportowego portalu społecznościowego hungry4sport i zaimplementowanie w nim e-usług – szkolenia z konfliktów
 • PKWiU 316211 – warsztaty z zarządzania projektem
 • zoptymalizowanie potencjału i wzmocnienie strategii działania Firmy Geoinwest i partnerów biznesowych poprzez uruchomienie systemu B2B – warsztaty sprzedażowe
 • Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie laboratorium wielofunkcyjnych materiałów amorficznych i krystalicznych – szkolenia handlowe
 • certyfikacja procesów biznesowych dzięki wdrożeniu projektu B2B w spółce Zdunek Auto Premium Sp z oo – treningi miekkie
 • zaudytowanie materiałów niepalnych i ich implementacja w masowym transporcie pasażerskimPKWiU 361111-3000 – warsztaty sprzedażowe
 • Budowa cyfrowego serwisu e-floors do systemowego przygotowania inwestycji budowlanych w branży parkieciarskiej – warsztaty menedżerskie
 • Budowa sieci dystrybucyjnej firmy poprzez modyfikację istniejącego procesu informatycznego umożliwiającą wykorzystanie funkcji B2B – warsztaty z przywództwa
 • Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań (EIT+) – szkolenia handlowe
 • Dywersyfikacja produkcji Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” SA – inwestycja w nowe technologie – szkolenia handlowe
 • e-learning językowy dla dzieci w wieku przedszkolnym – szkolenia z komunikacji