Ogłoszenie – weryfikacja – Kurs Coachów

Aktualności – weryfikacja – Szkoła Dla TrenerówNiniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kursantów „Akademia Trenerów Sprzedaży:

Zadaniem trenera w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a następnie przeprowadzenie dla niej szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Wiodącym etapem egzaminu musi koniecznie zostać temat treningi efektywność osobista

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA DODATKOWO NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Doskonalenie jakości w dziale obsługi klienta
 • Trening asertywności i radzenia sobie z tzw. ”trudnymi” ludźmi
 • Zarządzanie czasem i efektywne radzenie sobie ze stresem
 • Efektywna motywacja pracowników w praktyce. Inspirujące 2-dniowe warsztaty i konsultacje


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • EWANGELICKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE W GLIWICACH
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI W ŁAŃCUCIE
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „DUNAJEC” W ZAKLICZYNIE
 • POLSKA FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTURY
 • FROMBORSKI FUNDUSZ STYPENDIALNY
 • FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA REJONOWEGO W RACIBORZU
 • MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „IKAR” MIELEC
 • MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KRAJU „TARCZA”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NOWYM SĄCZU „JESTEŚMY”
 • FUNDACJA „ABY ŻYĆ”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ MIASTA ŁAŃCUTA
 • DIGNITAS DOLENTIUM
 • BIAŁOSTOCKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE „PRO MUSICA”
 • BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W LUBLINIE