Granty Europejskie na szkolenia z zarządzania


Informujemy iż w ramach pogramu europejskiego „Zachodniopomorski Fundusz Strukturalny” do kolejnego etapu dopuszczono poniższe aplikacje:

 • stworzenie zdalnego serwisu zarządzania systemami – systemino – szkolenia z asertywności
 • zbudowanie multimedialnego serwisu edukacyjnego zawierającego 5 e-usług – szkolenia pracownicze
 • Szkolenia Dla Kierowników Regionalnych We Wrocławu – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej umożliwiającej systemowe przetwarzanie i wymianę danych pomiędzy użytkownikami modelowego procesu – treningi firmowe
 • wypracowanie portalu zdalnego stanowiącego platformę dla procesu do planowania realizacji zadań i rozliczania czasu pracy w przedsiębiorstwach – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie portalu z kompleksowym zestawem e-usług dla branży fryzjerskiej – warsztaty z zarządzania czasem
 • wypracowanie, uruchomienie i świadczenie e-usług dla diabetyków i ich najbliższego otoczenia w postaci e-dzienniczka samokontroli, e-kalkulatora, e-akademii i e-informatora diabetyka – treningi z komunikacji
 • przyrost innowacyjności technologicznej i produktowej firmy WObit w dziedzinie automatyki i robotyki – szkolenia handlowe
 • zoptymalizowanie potencjału i skok technologiczny Firmy Geoinwest i partnerów biznesowych poprzez wdrożenie modelu B2B – szkolenia z zarządzania projektem
 • Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie laboratorium wielofunkcyjnych materiałów amorficznych i krystalicznych – szkolenia interpersonalne
 • Autonomic AirSync: system Zarządzania Sieciami Bezprzewodowymi Nowej Generacji (PKWiU 6201120) – warsztaty z obslugi klienta
 • Bezpieczny system Autoryzacji Transakcji mobilnych Oparty o urządzenie Zewnętrzne – szkolenia z asertywności
 • Budowa i uruchomienie inteligentnej wyszukiwarki filmowej – szkolenia biznesowe
 • Budowa przedsiębiorstwa produkcji innowacyjnych modułów fotowoltaicznych z cienkich ogniw krzemowych – warsztaty pracownicze
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku w ramach międzynarodowej procedury PCT – turbina wiatrowa – szkolenia menedżerskie
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie tarcz hamulcowych o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa – warsztaty HR
 • zarządzania środowiskiem IT w modelu Software-as-a-Service – szkolenia z komunikacji