<!–more–>Rozmaite terenowe gry dla pracowników cieszą się coraz większą popularnością wśród małych i dużych firm. Ich właściciele dostrzegają bowiem spore zalety, które można odnieść przy organizacji takiego wydarzenia. Właściwie przeprowadzona gra znacznie może poprawić relacje pomiędzy pracownikami, a dodatkowo poszerzyć kompetencje i umiejętności potrzebne na wielu stanowiskach.
<br>
Jakiś czas temu z naprawdę dużym rozmachem zorganizowano przez znany koncern farmaceutyczny gra szkoleniowa, jaką wielu uważa za największą w naszym kraju. Uczestniczyli w niej bowiem praktycznie wszyscy pracownicy, co dało w rezultacie blisko pięciuset uczestników. Oprócz tego całość była pod opieką 35 trenerów, którzy ponosili odpowiedzialność za organizację zajęć z poszczególnymi zespołami.
<br>
Część z tej trenerskiej grupy stanowili pracownicy z firmy wszystko organizującej, lecz zdecydowaną większość kadra zatrudniona w firmie farmaceutycznej. Przybyli oni wcześniej do hotelu, w jakim wszystko się odbywało, i odbyli tam odpowiednie przeszkolenie. Dzięki temu bez większego problemu dali sobie radę z pracą z poszczególnymi grupami.
<br>
Jednym z ważniejszych trenerów był sam Prezes Zarządu, który w prywatnym życiu jest doświadczonym alpinistą. Postanowił on wykorzystać swoje zainteresowania i pasję do tego, aby w oparciu o wyprawę w góry przekazać słuchaczom sporo wiedzy w temacie kierowania zespołem ludzi, motywowania i rozwiązywania konfliktów. Było to nawiązanie do tematyki pracy zespołowej, tak ważnej w każdej firmie.
<br>
Podczas opisywanej gry uczestnicy zostali podzieleni na 25 zespołów, które przez cały dzień realizowały wyznaczony plan. Główny element gry stanowiły długie na pół godziny eksperymenty, czyli niestandardowe, wymagające potraktowania w nieszablonowy sposób zadania, w jakich członkowie drużyn wykazać się musie kreatywnością, komunikacją i zaufaniem.
<br>
Eksperymenty kończyły się przekazaniem drużynie tak zwanych kart, z jakimi ta miała się zapoznać. Przy analizie tych kart tak naprawdę uczestnicy analizowali swoje działania przez pryzmat pięciu głównych kompetencji, co dało im możliwość odniesienia się do pracy, którą wykonują na co dzień.