Literatura dla klientów treningów – gry


Bardzo prosimy uczestników realizowanych u nas wykładów i symulacji strategicznych w ramach ścieżki inżynierskiej o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej lektur w uzupełnieniu do treningu Gry Strategiczne.
Przypominamy jednocześnie, iż opublikowana baza zawiera tytuły wykraczające poza klasyczną wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii fabuły wymyślanych przez Naszych Uczestników symulacji.

 • Rozwój Umiejętności Biznesowych w Rosnącej Firmie, Norbert Nowakowski
 • Szkolenia Techniczne, Joanna Balzak
 • Efektowna chemia
 • Podręcznik kierowcy zawodowego kat.D
 • Mierniki działalności gospodarczej kolei
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Problemy niezawodności i odnowy urządz.technicznych.
 • Projektowanie sieci elektroenergetycznych zeszyt I.
 • Maszynoznawstwo
 • Automatyka przemysłowa
 • Wstęp do teorii funkcji rzeczywistych
 • Urządzenia napędu elektrycznego ZBP
 • Techniki wytwarzania powłoki ochronne
 • Pozycja i rola mistrza w zakładzie pracy
 • Matematyczne Podstawy metorologii
 • Ogrzewanie jednorurowe z zaworami dwudrogowymi
 • Praktyka konstrukcji maszyn
 • Mały przewodnik po Polsce
 • Mikroprocesor w pytaniach i odpowiedziach
 • Mikrokomputer – programowanie w języku BASIC
 • Przewodnik matematyczny cz.II
 • Metody numeryczne
 • Powłoki obrotowe sprężyste
 • O serach w kuchni
 • Materiały ceramiczne.Zarys nauki o materiałach nieorgiment
 • Farmakoterapia chorób alergicznych
 • Rozmówki francuskie
 • CLIPPER 5.0 Kompletny opis języka
 • English for Banking and internationale Finance.
 • Mechanika płynów
 • Podręczny słownik angielsko – polski
 • Mikrosoft Works for Windows. v.2.0. 128str.,20cm.
 • Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. Wyd.III całkowicie zmienione. Podręcznik akademicki. 720str.,23cm.
 • Patologia wiusów komputerowych 328str,23cm
 • Samochodowe urządzenia elektryczne Wyd I 288s,23cm
 • Geografia fizyczna z geologią Wyd.VI Podręcznik dla szkoły średniej 192 str., 24 cm
 • Ziemia i człowiek Podręcznik geografi do szkoły średniej 283s 24cm
 • Literatura polska 376 str., 30 cm
 • Krótki kurs zarządzania 325 str.,24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem St.pr.31.10.93 818 str., 24 cm
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Wyd I 225s 20cm
 • Mechanik pojazdów samochodowych wyd 4 371s 23cm
 • Podzespoły elektroniczne-elementy bierneLeksykon 565 str., 24 cm
 • Statystyka z komputerem Statgraphics wersja 5i6
 • Wstęp do nauki o państwie 193 str,20 cm
 • Zarządzanie Praktyka Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm
 • Leksykon biologiczny 794 str,24 cm
 • Prawo papierów wartościowych Wyd.VII 517 str, 21 cm
 • Ekonomia – makroekonomia Wyd II 535 str, 24 cm
 • Rozpylanie cieczy w urządzeniach energe-tycznych
 • Socjologia 240 str, 18 cm
 • Zarządzanie holdingiem i grupą kapitałową
 • Rachunkowość finansowa cz.1 591 str, 24 cm
 • Pracownia automatyki 283 str, 24 cm
 • Metrologia elektryczna
 • Rysunek zawodowy – instalacje sanitarne i rurociągi przemysłowe 231 str, 24 cm
 • Zadania z mechaniki ogólnej cz.I statyka 208 str, 24 cm
 • Wirusy – nie tylko. D-77 317 str, 24 sm
 • Popularna encyklopedia powszechna t.2 b-bzygi 320s 23cm
 • Leksykon uniwersalny T.2 ponad 122000 haseł z anagramami 1096 str, 32 cm
 • Elementy konstrukcji maszyn.Przykłady obliczeń. 249s 23cm
 • Windows ME 268 str. 24 cm
 • Optymalizacja serwisów internetowych 412s 24cm