Eventy motywacyjne – nagrodzeni pracownicy

Paniom i Panom z poniższej listy gorąco składamy wyrazy wdzięczności (i dodatkowo wręczamy opisane poniżej prezenty) za zaangażowanie na rozwiązanie testu badawczego, który przesłali Państwu nasi wykładowcy Gerard Dębicki, Adolf Rataj, Lechosław Kirchner i Borys Kaleta w czasie warsztatu Zabawy Team Building

  • Donald Pietrzak, Przewodnik turystyczny górski, Lgota Wielka, otrzymuje kupon na moduł coachingowy „Szef doskonały – intensywny trening umiejętności menedżerskich” lub spotkanie firmowe oraz publikację „Kompendium traumatologii”
  • Eugeniusz Koliński, Doradca zawodowy, Myszyniec, dostaje od nas zaproszenie na warsztat zamknięty „Etyka w nowoczesnej firmie” lub imprezę i zabawę team building a dodatkowo książkę „Bezrobotni jako klienci i partnerzy powiatowych urzędów pracy”
  • Marceli Czachor, Inżynier elektryk, Warka, przyznajemy darmowy wstęp na program e-learning „Sesje kreatywnego rozwiązywania konkretnych problemów” lub zabawę i grę integracyjną a także książkę „Składnia neopogańskiego rytuału picia w kręgu”
  • August Szydłowieccy, Kosmetolog, Ożarów Mazowiecki, przyznajemy darmowy wstęp na kurs „Komunikacja interpersonalna z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi (gra szkoleniowa)” lub wybraną naszą grę szkoleniową a dodatkowo wydawnictwo „Administracja publiczna”
  • Leszek Kotowicz, Kontroler wewnętrzny, Lubomino, przesyłamy bezpłatny voucher na moduł coachingowy „kształtowanie długotrwałych relacji z konsumentem ” lub wyjazd integracyjny a dodatkowo książkę „Neopoganizm jako instrument metapolitycznej legitymizacji skrajnej prawicy”
  • Tomasz Kula, Etnograf, Krzywcza, zapraszamy gratisowo na panel moderowany „zarządzanie działem zakupów” lub jedną z naszych gier integracyjnych a także wydawnictwo „Administracja publiczna”
  • Remigiusz Puchała, Etnograf, Lubasz, dostaje od nas zaproszenie na warsztat zamknięty „ Wykorzystanie mind mapping w zarządzaniu projektami” lub warsztat komunikacji i współpracy a także książkę „Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń”