Gry kreatywne – założenia do zaliczenia


Zawiadamiamy że na studiach Edukacja Innowacyjna i Symulacje Integracyjne rekomendujemy nizej wymienione opracowania do egzaminu:

  • gra biznesowa : „Figury Prometeusza i Syzyfa w literaturze egzystencjonalnej” i „Opady atmosferyczne na Roztoczu”
  • symulacja lingwistyczna – „Komunikacja wsród spostowców. Na przykładzie grupy maratończyków” i „Słownictwo dotyczące wojny – na podstawie artykułów związanych z wojną w Iraku”
  • symulacja zespołowa : „Wpływ kultury ukraińskiej na społeczność lokalną obszaru Warmii i Mazur” oraz Symulacje Menedżerskie oraz „Bioklimat Suwałk”
  • zabawa komunikacyjna : „Agroturystyka w powiecie krasnostawskim i warunki jej rozwoju” i „Walory krajoznawcze Doliny Bystrzycy (dopływu Wieprza)”
  • gra decyzyjna : „System detekcji śladowych ilości gazów w zakresie podczerwieni” oraz „Badanie czułości czujników światłowodowych na pobudzenie mechaniczne”
  • symulacja komunikacyjna – „Nawigacja w przestrzeni z wykorzystaniem technik wizyjnych” oraz „Wpływ soborów powszechnych na budownictwo kościelne”
  • gra strategiczna : „Unesco – struktura organizacji i jej działalność w Polsce” oraz „Współpraca partnerska Gniezna z miastami europejskimi”
  • gra zespołowa – „Kobieta jako ofiara przemocy w związku partnerskim na postawie akt Sądu Rejonowego w Gnieźnie w latach 1990-2010 r.” i „Pojęcie sprawiedliwości”
  • gra decyzyjna : „Transfer kulturowy i ograniczenie w przekładzie audiowizualnym na danych źródłowych z napisów filmowych” oraz „Obraz kobiety w polskim serialu telewizyjnym na przykldzie serialu „Na wspólnej””