Opracowania źródłowe dla abiturientów zajęć – symulacje


Gry symulacyjne w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą opierały się na następującym materiale wiedzowym.
Bardzo prosimy uczestników realizowanych u nas zajęć i symulacji biznesowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeczytanie przedstawionych tu lektur jako aneks do programu Gry Szkoleniowe.
Informujemy przy tym, iż przedstawiona tu baza zawiera książki wykraczające poza klasyczną wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji odnośnie scenariusza opracowaywanych przez Naszych Uczestników symulacji.

 • Budowanie Zachowań Przywódczych w Nowoczesnej Instytucji, Dawid Turzeja
 • Szkolenia Menedżerskie, Teresa Aldowska
 • Samochodowe silniki spalinowe23cm
 • Stenografia cz.I
 • Leksykon automatyka
 • Gry decyzyjne – fundamenty teoretyczne
 • Układy elektroniczne w nauce i technice
 • Termodynamika układów złożonych
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czII
 • Popularyzacja bhp w przedsiębiorstwie
 • Leksykon dyżurnego ruchu
 • Fotografujemy
 • Fundamenty nowoczesnej metrologii
 • Poradnik techniczny kierownika budowy
 • Maszyny cyfrowe i ich zastosowanie
 • Socjologia ekonomiczna
 • Przewodnik inżyniera -spawalnictwo t 1
 • Zabezpieczenia ziemnozwaciowe
 • Encyklopedia techniki. Metalurgia
 • Programowanie w języku Assembler JSEMC
 • Atomistyka współczesna
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.I
 • Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie
 • Wędkarstwo rzeczne .
 • Podręczny słownik polsko-bułgarski z suplementem t2
 • Odpowiedzialność materialna w praktyce
 • Encyklopedia języka C dla IBM PC t.I
 • N&C Biblioteka graficzna do Clippera
 • Elektryczne elementy automatyki /prot.16-zamiany/ 244s 23cm
 • Mechanika elektrodynamika Krótki kurs fizyki teoretycznej t 1
 • Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce
 • Microsoft Works for Windows. v 2.0. 128str.,20cm.
 • Pomiary elektryczne w diagnostyce produkcji układów scalonych LSI i VLSI. Wyd.I. 307str.,23cm.
 • Jak inwestować w papiery wartościowe 189 str.,21 cm
 • Spawalność i kruchość stali Wyd.III 366 str., 23 cm
 • Podręczny słownik menedżera angielsko-p olski, polsko-angielski 244 str., 24 cm
 • Word Perfect dla opornych Wyd I 372s,24cm
 • Główne problemy prawa komputerowego 269 str., 24 cm
 • Moje widzenie świata Parapsychologia w życiu Wyd.III 152 str., 20 cm
 • Symulacje technologiczne – fundamenty teoretyczne
 • Akustyka molekularna i kwantowa.Prot.nr 117 – zamiany 226s 24cm
 • Termodynamika ciekłych metali i stopionych soli 303 str., 20 cm
 • Komentarz do prawa wekslowego i prawa czekowego stan prawny 15.10.94 295s 21cm
 • Rozmówki polsko-angielskie Wyd.II 182 str., 14 cm
 • Finanse we współczesnej gospodarce ( w ujęciu makroekonomicznym) 134 str.20 cm
 • Biochemia.Między chemią a biologią Zarys biochemii dla uczniów szkół średnich 136 str,24 cm
 • Kodeks postępowania administracyjnego – komentarz Wyd.III 783 str., 24 cm
 • Niemieckie czasy – Już prościej wytłumaczyć się nie da! 270 str,18 cm
 • Word 6.0 po polsku 342 str, 20 cm
 • Fundamenty elektrotermicznego przetwarzania energii 390 str, 24 cm
 • Obsługa komputera krok po koku
 • Ochrona i kształtowanie środowiska Wyd.V 215 str, 20 cm
 • Zarządzanie Podstawy kierowania
 • Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym 221 str, 20 cm
 • Rachunkowość finansowa 623 str, 24 cm
 • Słownik z rozmówkami francusko-polski polsko-francuski 487s 14cm
 • Przewodnik po czasach w języku angielskim 212 str, 21 cm
 • Radiestezja – sposób na życie 201 str, 24 cm
 • Auto CAD 2000 PL + D46,47 1156 str, 24 cm
 • Podręczny słownik Angielsko-polski, polsko-angielski 948 str, 16 cm
 • HTML 4 Tworzenie stron WWW + D-111 422 str, 24 cm
 • Fundamenty procesów spalania 326 str, 24 cm
 • Komunikacja między procesami w Unixie. Arkana 489 str, 24 cm
 • Modelowanie systemów oczyszczania wód wyd.1 253s 24cm