Jakimi sposobami można badać kompetencje zawodowe pracowników.

Różnego rodzaju firmy mogą przyjmować różnorodne kryteria jeżeli będzie chodzić o dokonywanie ocen pracowników. Część z tych kryteriów jest oparta bardziej na wzajemnych relacjach, niż na rzeczywistej weryfikacji czyiś umiejętności. W innych przypadkach z kolei są stosowane narzędzia i techniki, których celem jest zmierzenie precyzyjnie wszystkich aspektów wiążących się z pracą konkretnej osoby.

Obecnie rosnącą popularnością zaczynają się cieszyć różnego rodzaju narzędzia do dokonywania ocen kompetencji pracowniczych. Stosuje się je zarówno przy zatrudnianiu ludzi do pracy, aby zweryfikować ich przydatność dla firmy, lecz poza tym przy ocenach okresowych swoich pracowników. Do ocen takich bierze się przede wszystkim umiejętności i wiedzę, lecz wraz zaangażowaniem i sposobem zachowania.

Spośród wielu używanych metod w szczególności będzie się wyróżniać Assessment/Development Center, aktualnie uznawana za najbardziej skuteczną pod tym względem. Statystyki pokazują, że skuteczność jej może nawet sięgać 76%, daje to to poziom, do jakiego wszystkie inne techniki nawet nie będą się zbliżać. Rzecz jasna należy ją właściwie wykorzystać, gdyż jedynie w takich przypadkach proces będzie maksymalnie efektywny.

Grupa międzynarodowych specjalistów opracowała w ostatnim czasie szczegółowe wytyczne, które dotyczą przebiegu całości badań. Wskazują przy tym na kilka istotnych kwestii, które należy brać pod uwagę przy wykonywaniu pracowniczych ocen, a których zaniedbanie może się przyczynić do nieodpowiednich wyników.

Przede wszystkim kluczową rolę odgrywa tu odpowiednia analiza miejsca pracy. Powinna być ona wykonana w taki sposób, aby pozwolić na określenie kompetencji i wskaźników efektywności. Jest to bardzo ważny punkt, ponieważ zależeć od niego będą kolejne zadania, jakie pracownik otrzyma do wykonania.

Ważne będzie również stosowanie wielu rozmaitych metod, przy pomocy których da się dość wszechstronnie badać i oceniać kompetencje. Wykonana analiza powinna mieć przynajmniej jeden rodzaj symulacji wiążący się ze wskaźnikami efektywności jeśli chodzi o konkretne stanowisko pracy. Wśród najczęściej używanych można wymienić prezentacje, odgrywanie roli, koszyk zadań i grupowe dyskusje.