Gry Team Building – Bielski Panel


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy gorąco składają wyrazy wdzięczności ze strony Rady Nadzoreczej za zaangażowanie na sponsoring i darowizny – podpisano: Fryderyk Waglewski, Rafał Jarek, Cezary Banaś i Paweł Buczyński

 • Kurs doszkalający dla Techników Radioterapii „nowoczesne techniki leczenia nowotworów umiejscowionych w obrębie klatki piersiowej” Warszawa 14-16.05.2016
 • Wiosenny Warsztat Menedzerów ds. Edukacji Wyjazdy Team Building w jaskiniach
 • III Konferencja Praw Człowieka oraz Prawa Humanitarnego: Europejski Trybunał Praw Człowieka w dobie przemian
 • Relacja uczeń-nauczyciel
 • Profilaktyka nadciśnienia tętniczego
 • Koła Dyskusyjne – szkołą twórczego działania – edycja 2015
 • Przyjemności duchowe jak również cielesne w kulturze na przestrzeni dziejów, Grudziądz
 • Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły- Jana Pawła II
 • Naukowo-artystyczna refleksja nad złożoną problematyką współczesnej muzyki zespołowej podejmowana w aspekcie jej praktycznego wykorzystania
 • I Spotkanie team building Międzywydziałowe Młodych Naukowców a także Studentów „Rola nauki w rozwoju obszarów wiejskich”
 • IV Kongres Planarny team building „ Bezpiecze ń stwo i Obronno ść SEC & Def
 • metodyka polityczna w Grecji jak również w Niemczech
 • XX Ogόlnopolskie Sympozjum Dyskusyjne Motoryzacyjne zagadnienia edukacyjne formalnej i faktycznej protekcji Środowiska
 • VII Międzynarodowa Konferencja Dydaktyczno – technologiczna EXPLO-SHIP 2014 „zagadnienia edukacyjne Eksploatacji Obiektów Pływających jak również Urządzeń Portowych