Licencjonowane warsztaty dla sprzedawców

 • E-wydawca, usługi zdalne dla obywateli wspierające tworzenie publikacji i czytelnictwo
 • FINGO – Multimedialno-interaktywne środowisko diagnostyczno-terapeutyczne wspomagające minimalizowanie trudności w uczeniu się
 • Implementacja dedykowanego systemu wspomagającego obsługę klientów Equity Investments SA – warsztaty interpersonalne
 • innowacyjne prefabrykaty betonowe i żelbetowe do budowy ekologicznej infrastruktury podziemnej – szkolenia interpersonalne i piątkowe szkolenia firmowe
 • InSilesiapl – pierwszy śląski NewsWire – szkolenia z zarządzania czasem
 • Tradycyjne Warsztaty Zarządzanie Zmianami – warsztaty firmowe i wirtualne szkolenia z asertywności
 • Internet szansą na rozwój – eInclusion w Gminie Brojce
 • elektroniczna platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w modelie telepracy – treningi z kreatywności
 • Invest Remex – debiut na NewConnect – treningi interpersonalne
 • Komputerowa, automatyczna kontrola spontanicznej ekspresji twarzy w oparciu o: Facial Action Coding system ( FACS ) –
 • Menadżer procesów – symulator zarządzania procesami unijnymi – treningi negocjacyjne
 • Model kontroli i sterowania procesem koagulacji wykorzystujący analizator prądu strumieniowego
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty z kreatywności
 • Nowoczesne technologie dla włokiennictwa Szansa dla Polski – warsztaty firmowe
 • – szkolenia z obslugi klienta
 • Pakiet narzędzi informatycznych zwiększających sprzedaż oraz profesjonalne zarządzania aukcjami internetowymi
 • Patent na własność – Jak skutecznie chronić własność intelektualną przedsiębiorstwa – treningi z komunikacji
 • Poprawa jakości produkcji poprzez uruchomienie procedury cięcia laserowego i spawania plazmą – warsztaty zamkniete
 • Pozyskanie kapitału na rozwój ATON-HT poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji
 • Produkcja nowej w skali świata masy mineralno asfaltowej – treningi ze stresu
 • Przewody elektryczne nowej generacji sieciowane radiacyjnie – treningi pracownicze
 • Realizacja założeń rozwojowych firmy WazCAr Przedsiębiorstwo Handlowe Andrzej Zych, poprzez automatyzację współpracy z partnerami biznesowymi
 • rozwój eksportu prefabrykowanych domów pasywnych i energooszczędnych w Polski Dom 2000 – szkolenia ze stresu
 • wzmocnienie strategii działania biznesu dzięki własności intelektualnej projekt promocyjno-informacyjny
 • unowocześnienie działalności B+R firmy Supo Cerber Sp z oo – szkolenia biznesowe
 • wzmocnienie strategii działania firmy Jantar Wody Mineralne Spółka z oo poprzez stworzenie harmonogramu dynamizacji importu
 • rozwój firmy SMAY Sp z oo przez wdrożenie procesu B2B – szkolenia z delegowania
 • wzmocnienie strategii działania potencjału badawczego laboratorium metodyki Laserowych Instytutu Spawalnictwa
 • Silnik turbinowy z detonacyjną komorą spalania – szkolenia z przywództwa
 • SYMULTANA – inwestowanie w innowacje
 • Text2audio – model przekształcenia pliku tekstowego w głosowy z możliwością odtwarzania w sieci Internet oraz w telefonie komórkowym – treningi HR
 • Usługi doradcze dla DYWILAN SA niezbędne do pozyskania inwestora zewnętrznego – szkolenia handlowe
 • Uzyskanie zgłoszenia patentowego za granicą na wynalazek „Sposób wykonania elektrochemicznego konwertera energii i elektrochemiczny konwerter energii” opracowany w Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie i zgłoszony w Urzędzie Paten
 • Wdrozenie produkcji innowacyjnych słupów oswietleniowych przy wykorzystaniu innowacyjnej metodyki laserowej – szkolenia firmowe
 • Wirtualne biuro – podniesienie poziomu bezpieczeństwa archiwizacji rejestrów w przedsiębiorstwie – szkolenia z zarządzania czasem
 • wwwe-slupnoeu
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – szkolenia ze stresu
 • Wzmocnienie konkurencyjności Platinum Fund 24 SA poprzez uruchomienie nowoczesnego portalu pośrednictwa finansowego – warsztaty z asertywności
 • pozyskanie i implementacja procesu informatycznego wspierającego prowadzenie elektronicznego biznesu typu B2B
 • pozyskanie i implementacja wielopoziomowego programu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – warsztaty z zarządzania projektem
 • umożliwienie dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie powiatów nowodworski, sztumski, kwidzyński i malborski – warsztaty firmowe}