Spotkanie raportujące – zaproszenie – projekty EFS

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr IJOH/35 9 8 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Europejskiego Priorytetu Społecznego

Porządek dyskusja podczas warsztatu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele Na Treningi w Poznaniu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Badanie opinii uczestników szkoleń realizowanych na zlecenie IZ POPT w 2009 r.
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL
 • Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant zostany omówiony pod kątem wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Leasing finansowy
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: kłodzki oraz kościański

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „PRO-EKO”, Przedsiębiorstwo Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych S.A., Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o., CLIPPER Sp. z o.o., Telewizja Kablowa „SATEL” Sp. z o.o. , „OPEN NEXUS” , A+D Dariusz Gocławski, Firma Usługowo-Doradcza Meble Serwis Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, INTENSIV GROUP ŁUKASZ OSMENDA, Matusewicz Budowa Maszyn s.j., P.P.U.H. SCORPION Tadeusz Stasik, Vipera Cosmetics Ryszard Wrzesiński, ISCG sp. z o.o. sp. k, ECOBACK , CD Projekt RED SA

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.