Ćwiczenia strategiczne – tezy do egzaminu


Potwierdzamy że na kursie Trening Kreatywny i Symulacje Integracyjne akceptujemy poniższe tematy do pracy dyplomowej:

  • symulacja menedżerska – „Media elektroniczne we współczesnej polskiej rodzinie. Dylematy kulturowo-socjologiczne” i „Media na Bałkanach i ich rola w ksztaltowaniu ogólnej świadomości kulturowej w różych społeczeństwach w różnych okresach”
  • symulacja menedżerska – „Funkcjonalność komunikacyjna portalu Wirtualna Polska” oraz „Uniwersalność leksykonu obsługującego ukraiński i polski ekodyskurs”
  • gra decyzyjna – „Dziedzictwo retoryczne we współczesnej reklamie” i Psychodramatyczne Symulacje W E-Learningu i „Żandarmeria Wojskowa. Struktura zadania prawne sspekty funkcjonowania”
  • zabawa lingwistyczna – „Literatura podróżnicza – spotkanie z innością” oraz „Ludobójstwo Ormian w Imperium Osmańskim. Współczesna problematyka na podstawie źródeł medialnych”
  • symulacja językowa – „Charakterystyka postaci żywego trupa w literaturze grozy z okresu gotyku” oraz „Życie i twórczość Borysa Pasternaka”
  • gra strategiczna – „Obraz społeczno-kulturowy gminy Niechanowo od XIX do XX w.” oraz „Turcja w polityce Jana III Sobieskiego”
  • gra lingwistyczna – „Kult Świętego Wojciech w Gnieźnie i jego związki ze współczesną turystyką kulturową” i „Romantyczna podróż. Na podstawie biografii Juliusza Słowackiego”
  • gra edukacyjna – „Struktura społeczna osób zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Puławach” i „Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej na danych źródłowych z Urzędu Skarbowego w Gnieźnie”
  • gra biznesowa – „Obozy koncentracyjne i łagry sowieckie – Detekcja porównawcza” oraz „Rozum i uczucie w powieściach Jane Austen”