Symulacje szkoleniowe – wytyczne do zaliczenia


Zawiadamiamy iż na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Integracyjne zalecamy następujące tezy do zaliczenia:

  • zabawa zespołowa : „Powstanie Warszawskie we wspomnieniach i filmach” oraz „Fantastyczność kultury współczesnej”
  • zabawa słownikowa – „Zwierzę podmiotem czy przedmiotem prawa?” i „Ewolucja mechanizmów propagandy w środkach komunikacji masowej”
  • zabawa decyzyjna – „Przestepczość komputerowa problemy współczesnego świata” oraz Mnemotechniczne Symulacje i „Dobra kłótnia, czyli o negocjacji w rodzinie”
  • symulacja językowa – „Wybrane aspekty roli Uniwersytetów w średniowiecznej kulturze europejskiej” i „Konteksty i teksty małych form Maupassanta”
  • gra zespołowa : „Rzecznik Praw Dziecka w systemie organów Państwa” oraz „Polki w przestrzeni publicznej”
  • symulacja językowa : „Przemoc i patologia jako zjawisko i problem społeczny XXI wieku” oraz „Jubileusz Józefa Ignacego Kraszewskiego na łamach prasy wielkopolskiej”
  • zabawa słownikowa – „Charakterystyka postaci żywego trupa w literaturze grozy z okresu gotyku” oraz „Obecność Tomasza Mana w polskiej kulturze dwudziestowiecznej na wybrabych przykładach”
  • symulacja komunikacyjna : „Obecność Tomasza Mana w polskiej kulturze dwudziestowiecznej na wybrabych przykładach” oraz „Literatura polska okresu II wojny światowej”
  • gra menedżerska : „Drzewo z korzeniami. Wybrane zagadnienia z życia społeczno-kulturowego współczesnej mniejszości niemieckiej w Polsce” oraz „Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce”