Pomoc pieniężna na kursy biznesowe


Informujemy iż w ramach pogramu dofinansowań „Pomorski Fundusz Strukturalny” do trzeciego etapu dopuszczono tu wymienione aplikacje:

 • wypracowanie cyfrowej e-platformy farmaceutycznej do prezentacji i wyszukiwania ofert aptek, hurtowni farmaceutycznych i producentów – treningi z konfliktów
 • stworzenie zdalnych serwisów informacyjno-społecznościowych dla sportów zimowych oraz wspinaczki górskiej – szkolenia biznesowe
 • Treningi Dla Zespołów Zadaniowych Na Śląsku – szkolenia miekkie
 • wypracowanie oprogramowania dla branży księgowej udostępnianego on-line wraz z funkcjonalnością składania e-deklaracji i mechanizmem geolokalizacji – szkolenia z zarządzania czasem
 • wypracowanie portalu elektronicznego RentMania umożliwiającego umieszczanie ofert okresowego wynajmu nieruchomości i sprzętu sportowo-turystycznego – treningi miekkie
 • wypracowanie prototypu, a następnie implementacja do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – szkolenia handlowe
 • wypracowanie wielojęzykowego portalu zdalnego wspomagającego zarządzanie firm oferujących przewóz osób oraz ułatwiającego ich komunikację z pasażerami – szkolenia z zarządzania czasem
 • modernizacyjne materiały i technologie ich wytwarzania – szkolenia z kreatywności
 • modyfikacja strategii spółki Gerda na rynkach UE Etap 1 – zbudowanie koncepcji ekspansji importu – warsztaty negocjacyjne
 • „Technologie wytwarzania supertwardych materiałów nanostrukturalnych ze stopów żelaza oraz ich zastosowanie w pancerzach pasywnych i pasywno-reaktywnych” – szkolenia z konfliktów
 • Badania drogą dynamizacji – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – szkolenia handlowe
 • BAKS EXPORT 2010-2011 – szkolenia z zarządzania czasem
 • Bryły z warstw tworzywa sztucznego z portretem Chopina i Jana Pawła II – szkolenia handlowe
 • Budowa oraz promocja pierwszej na świecie platformy zdalnej umożliwiającej kompleksowe zagospodarowywanie przestrzeni zielonych – warsztaty zamkniete
 • Dokonanie zgłoszenie wynalazku przedsiębiorstwa M-3 Iwona Pacura – treningi z przywództwa
 • Działanie61Paszport do importu – szansą na rozwój firmy CEPR na arenie międzynarodowej – treningi z delegowania
 • e-gabinet – wypracowanie cyfrowego serwisu automatycznej obsługi gabinetów stomatologicznych i rejestracji klientów – warsztaty z zarządzania czasem