Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr KTX/48 3 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Priorytetu Pomocowego

Agenda debata w czasie panelu przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Weryfikacja efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sala konferencyjna Treningi w Częstochowie
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • matematycznych, przyrodniczych i technicznych.”
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Program będzie omówiony pod kątem skuteczności w następujących dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
 • Produkcja zaprawy murarskiej
 • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy towarów
 • Szkoły podstawowe
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: dąbrowski oraz m. Żory

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne – Spółka z o.o. w Inowrocławiu, „KOUDUS” Sp. z o.o. (p.n. Land O”Lakes S.A.) , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELZAM-HOLDING” S.A., Dar-Med Dariusz Gołowicz, Instalacja Anten RTV-SAT TV Kablowa , „EURO VEND” B. DUDA, B. ŁUKASZEWICZ SPÓŁKA JAWNA, AUTO-BACKUP , Euroimplant S.A., HEWALEX Sółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, NATSEARCH Natalia Zembrzuska, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., WKG Trading , EDPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Export Import Edward Dąbrowski, „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „WR” „, P.H.U. „E.T” Ewa Tomczykowska

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.