Gry integracyjne – podstawy programowe do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy że na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Szkoleniowe proponuje się poniższe tezy do egzaminu:

  • zabawa komunikacyjna – „Homo znaczy człowiek. Wybrane aspekty życia mężczyzn będących w związkach” oraz „Igrzyska olimpijskie w czsach nazizmu. Berlin 1936”
  • gra językowa – „Wizerunek kobiety w literaturze XIX w. Na modelu twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i A. Malczewskiego” oraz „”Bo ja kobieta, na którą patrzą – patrzę sama na siebie…” Obraz kobiety w kulturze popularnej – między stereotypem a emmancypacją (feminizmem). Wyzwolenie czy zniewolenie? Co kryje model współczesnej kobiecości?”
  • zabawa edukacyjna : „Charakterystyka wybranych subkultur młodzieżowych” i Symulacje oraz „Zachód i wschód na Świetej Górze Atos. Dialog czy zderzenie tradycji?”
  • gra strategiczna – „Wizerunek artysty w powieściach Ignacego Witkiewicza” i „Chrześcijaństwo wschodnie na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej i w Moskwie w literaturze podróżniczej (XVI-XVII w.)”
  • zabawa biznesowa : „Aspekty kultury młodzieźowej w Unii Europejskiej. Cele i zadania” i „Zakonnik Dusana w świetle aktów prawnych Macedonii, Polski i Unii Europejskiej”
  • zabawa strategiczna – „Charakterystyka postaci żywego trupa w literaturze grozy z okresu gotyku” i „Etos człowieka w kontekście przemian ustrojowo gospodarczych Polski na podstawie filmu „Edi” Piotra Trzskalskiego”
  • symulacja zespołowa : „Prezentacja multimedialna w komunikowaniu społecznym” i „Dwa filmowe obrazy związku Fryderyka Chopina i George Sand: „Błękitna nuta Andrzeja” Żuławskiego oraz „Chopin. Pragnienie Miłości” Jerzego Antczaka”
  • zabawa kreatywna : „Medialne obrazy przemocy wobec dziecka” oraz „Stereotyp kobiety w czasopismach poradnikowych”
  • symulacja decyzyjna : „Atrakcyjność turystyczna Roztocza Zachodniego” oraz „Blog jako wspołczesna forma pamiętnikarstwa”