Kursy inspiracyjne – wyróżnieni abiturienci

Dostawcom i kooperantom, których nazwiska poniżej, doceniając dziękujemy (i dodatkowo przyznajemy opisane niżej prezenty) za uwagę przeznaczoną na uzupełnienie kwestionariusza, który przeprowadzali nasi ankieterzy Alfons Orski, Kasper Konik, Mieczysław Białek i Robert Fister w kwestionariuszu Leśne Warsztaty Team Building

  • Fryderyk Garbowski, Architekt krajobrazu, Łosice, dostaje od nas zaproszenie na warsztat zamknięty „Coaching – kompleksowy program przygotowujący do pełnienia roli coacha w firmie” lub spotkanie firmowe a także publikację „Biblioteka muzyczna. Music Library. 1996-1999”
  • Filip Przeździecki, Charakteryzator, Wojciechowice, zdobywa wejściówkę na program e-learning „w jaki sposób rozwijać i zwiększać zaangażowanie” lub spotkanie firmowe plus książkę „Zorian Dołęga Chodakowski. Jego miejsce w kulturze polskiej i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne”
  • Hipolit Brodowicz, Sędzia, Pawłowice, wygrywa bilet na trening „Tworzenie kultury kreatywności i innowacyjności” lub imprezę i zabawę team building a dodatkowo książkę „Sto wierszy na każdą okazję”
  • Beniamin Słaby, Konserwator części, Opoczno, wygrywa bilet na trening „Rozwijanie kompetencji stażystów i praktykantów poprzez coaching i delegowanie zadań” lub warsztat z pracy zespołowej a także wydawnictwo „Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate Serce”
  • Bonifacy Jędrasik, Ratownik medyczny, Siemień, przyznajemy darmowy wstęp na warsztat otwarty „Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji” lub jedną z naszych gier integracyjnych oraz wydawnictwo „Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.”
  • Wojciech Leśniewski, Broker reasekuracyjny, Jeziorzany, otrzymuje kupon na kurs „PR, relacje z mediami i tworzenie wizerunku w organizacjach pozarządowych” lub zabawę i grę integracyjną oraz wydawnictwo „Muzyka w przedszkolu”
  • Andrzej Łagodzki, Ratownik wodny, Klembów, otrzymuje kupon na trening „Wystąpienia publiczne warsztaty” lub imprezę i zabawę team building oraz wydawnictwo „Depresja u dzieci i młodzieży. analiza i syntezasystemu rodzinnego – ujęcie kliniczne”