Aktualności – egzamin – Szkolenie Dla Trenerów

Informacja – zaliczenie – Kurs InstruktorskiNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Szkoła Wykładowców Sprzedaży:

Celem trenera w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych zespołu jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a w drugiej części zadania przeprowadzenie dla niej szkolenia na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Wiodącym fragmentem zaliczenia powinien stać się moduł interpersonalne szkolenia biznesowe

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TAKŻE NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Doskonalenie jakości usług z elementami badania satysfakcji klienta
 • Jak być bardziej kreatywnym
 • Przygotowanie i wygłaszanie przemówień
 • Negocjacje z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi


  LISTA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU CIEPŁA
 • FUNDACJA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZARNCY
 • STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM DZIECIOM LIVER
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PSZCZYNIE
 • STOWARZYSZENIE „DOBRY DOM”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W PRUDNIKU
 • ZACHODNIOPOMORSKA FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PRUDNIKU – „PRZYJAZNA JEDYNKA”
 • STOWARZYSZENIE AMAZONKI PONIATOWA
 • BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA FENYLOKETONURIĘ
 • POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” 1893 W MIELCU
 • EUROPEJSKA FEDERACJA DORADCÓW FINANSOWYCH – EFFP POLSKA
 • WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE „GNIAZDO”
 • SZKOLNY KLUB SPORTOWY „KASPROWICZ”