Symulacje integracyjne – zagadnienia do pracy dyplomowej


Ogłaszamy iż na programie Edukacja Innowacyjna i Gry Umiejętnościowe zaleca się następujące publikacje do superwizji końcowej:

  • symulacja słownikowa : „Laserowe teksturowanie powierzchni roboczych części maszyn” i „Postacie fantastyczne w twórczości Johna Rolanda Reneta Tolkiena”
  • gra edukacyjna : „Dziedzictwo kulturowe powiatu Radzyń Podlaski” i „Rola sloganu w reklamie”
  • symulacja strategiczna – „Automatyzacja procesu wyznaczania parametrów wiązki laserowej według normy PN-EN ISO 11146” oraz Gry Decyzyjne oraz „Medialne obrazy przemocy wobec dziecka”
  • zabawa biznesowa : „Zjawiska związane z moralnością, etyką i bioetyką wsród katolików i prawosławnych” oraz „Wpływ zajęć fitness na zdrowie i samopoczucie w opinii dostępnych grup kobiet w województwie lubelskim”
  • zabawa językowa : „Kreacja mężczyzny w dowcipie internetowym” oraz „Reklama i public relations na studium przypadku działalności sieci Hoteli Pietrak”
  • gra strategiczna : „Rozwój i kształtowanie się rynku telewizji konsesjonowanej w Polsce na studium przypadku TVN” oraz „Przebieg i oddziaływanie społeczne strajku szkolnego we Wrześni z 1901 r. Epizod z dziejów germanizacji Wielkopolski”
  • gra decyzyjna – „Igrzyska gladiatorskie w filmie Gladiator Ridey’a Scotta” i „Komunikacje w internecie. Wspołczesny obraz polskiej kultury popularnej”
  • gra lingwistyczna : „Charakterystyka postaci wampirycznej w ocenianych utworach literackich” i „Wierzenia Wikingów”
  • gra zespołowa – „Regiony geograficzne Lubelszczyzny – próby podziałów” oraz „Mobing jako patologia interakcji międzyludzkich”