Środki Unijne na szkolenia zamknięte


Potwierdzamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Zachodniopomorski Program Regionalny” do kolejnego etapu dopuszczono następujące programy:

 • wypracowanie internetowej mobilnej platformy informacji o natężeniu ruchu drogowego i utrudnieniach drogowych – TrafficInfo – szkolenia z komunikacji
 • stworzenie internetowo-mobilnego systemu gromadzenia i przesyłu zasobów teleadresowych – warsztaty z delegowania
 • Kursy Dla Mówców – treningi HR
 • stworzenie otwartego sytemu integrującego nawigację pieszą i nawigację środkami transportu publicznego – treningi z przywództwa
 • zbudowanie portalu informacyjno-społecznościowego wwwMyZeglarzepl – treningi z przywództwa
 • wypracowanie profesjonalnego serwisu społecznościowego dla branży filmowej i telewizyjnej – warsztaty interpersonalne
 • wypracowanie wirtualnego biura systemowego Archicomp – szkolenia ze stresu
 • PKWiU 316211 – treningi z asertywności
 • usprawniającego procesy biznesowe – treningi z asertywności
 • Antagoniści receptora 5HT-6: Nowoczesne leki przeciwpsychotyczne o dodatkowym działaniu prokognitywnym – warsztaty z zarządzania czasem
 • certyfikacja współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEOPL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B – szkolenia firmowe
 • Badania nad usuwaniem materii organicznej z wody pitnej z wdrożeniem – szkolenia HR
 • Budowa i wyposażenie zakładu produkcyjnego wraz opracowaniem i wyposażeniem laboratorium B+R w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym – treningi firmowe
 • Budowa przez wyspecjalizowaną firmę harmonogramu rozwoju importu, wyznaczającego ścieżkę podboju rynków zagranicznych oraz możliwość zwiększenia sprzedaży importowej przez Aplisens SA – szkolenia menedżerskie
 • CLAW – innowacyjne narzędzie wspomagające tworzenie gier i oprojektowania multimedialnego dla – szkolenia negocjacyjne
 • ECOTECH – COMPLEX – Człowiek, Środowisko, Produkcja – warsztaty menedżerskie
 • E-INFRA pakiet e-usług dla menadżera, pracownika i kontrahenta zintegrowany z informatycznym systemem zarządzania przedsiębiorstwem – warsztaty sprzedażowe