Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Nieobecność pracowników przez różne choroby jest poważnym problemem zarówno dla pracodawców, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia taka osoba nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale należy mu się również za ten okres odpowiednie świadczenie. Do określonej liczby dni będzie je płacił właściciel firmy, a potem taki obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu chorób pracowniczych bardzo przydatna jest prewencja, z takich też powodów w takie działania niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie negatywnym negatywnym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne kursy i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy przy tym projekcie skorzystać będą mogli poza tym z dostępnych narzędzi, pozwalających oszacować skalę ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki takiej analizie można będzie zacząć właściwe działania naprawcze, a poza tym wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik jest jednym z najczęściej występujących przyczyn pracowniczych chorób. Ocenia się, że więcej niż połowa wszystkich zwolnień jest skutkiem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Długotrwały stres negatywnie się odbija na różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Często powoduje rosnące problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a w ogóle nie leczony może się stać powodem poważniejszych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki może się nawet skończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy bardzo często nie wiedzą zupełnie, jak negatywne skutki niesie dla nich życie w ciągłym stresie. Efekty tego typu sytuacji będą się również odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.