Czy automatyzacja pracy ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatni okres czasu to naprawdę dobra sytuacja na rynkach pracy – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia uzyskał najniższy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość około ośmiu procent, a spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z wyszukaniem dobrych pracowników.

Na pewno tego typu sytuacja jest mocno widoczna w branżach technologicznych, tam już od paru lat ludzie są świadomi tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Lecz taka sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz to nowych branżach, również w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja może być bardzo korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz również dla naszej gospodarki, którą pomoże napędzić odpowiedni wzrost wypłat. Oprócz tego coraz większe znaczenie mają różne benefity, jakimi motywuje się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi sportowe karty, opiekę zdrowotną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co interesujące, tendencje w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w reszcie świata, gdzie obserwowany jest ciągły wzrost bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w tym roku ilość osób pozostających bez pracy może osiągnąć poziom blisko 200 milionów. Najważniejszą przyczyną takich problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom licznych osób, technologiczny rozwój i zwiększająca się automatyzacja nie mają dużego wpływu na wysokość bezrobocia. Tego typu hasła często się słyszy od dziewiętnastego wieku, a w dalszym ciągu mimo używania wielu urządzeń i maszyn pracownicy cały czas są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne mogą spowodować znikanie niektórych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc utrzymać się na rynku inwestować muszą we własny rozwój i nie bać się zmian.