Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla pracodawców, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taki pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za czas choroby wynagrodzenie. Do wyznaczonej ilości dni na zwolnieniu będzie je płacił pracodawca, a potem ten obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi duże znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w tego typu działania angażuje się także Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały specjalistyczne warsztaty i szkolenia związane z ta tematyką.

Właściciele firm w zakresie tego projektu mogą skorzystać dodatkowo z licznych narzędzi, które pozwolą skontrolować wysokość ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu można będzie zainicjować skuteczne działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem zawodowego stresu.

Jak widać po statystykach, czynnik ten jest jednym z występujących najczęściej powodów chorób pracowników. Ocenia się, że blisko 60 procent zwolnień lekarskich będzie skutkiem kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego zgłaszane są częściej wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Długotrwały stres negatywnie się odbija na wielu różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować zwiększające się kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a w ogóle nie leczony może się stać przyczyną poważnych schorzeń. Zbyt długie narażanie na duży stres zakończyć się nawet może ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie wiedzą nawet, jak niepożądane skutki będzie dla nich niosło stresujące życie. Skutki takiej sytuacji będą się także odbijać na działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.