Subwencje na szkolenia biznesowe


Ogłaszamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Wielkopolski Fundusz Społeczny” do trzeciego etapu przechodzą poniższe projekty:

 • wypracowanie mobilnej aplikacji do zdalnego świadczenia usługi controllingu oraz projektu bieżącego raportowania – treningi HR
 • wypracowanie internetowej, automatycznej e-usługi służącej do archiwizacji i odzyskiwania rejestrów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw – szkolenia negocjacyjne
 • Zamknięte Kursy Negocjacyjne – warsztaty biznesowe
 • wypracowanie platformy mailingowej skierowanej do klienta biznesowego – szkolenia z komunikacji
 • wypracowanie portalu cyfrowego oferujacego osystemowanie online do prowadzenia gabinetów lekarskich, stomatologicznych i weterynaryjnych – warsztaty z kreatywności
 • stworzenie serwisu aukcyjnego wspierającego cele charytatywne – szkolenia firmowe
 • wypracowanie wirtualnego portalu informacyjno-społecznościowego dla Łodzian – szkolenia z komunikacji
 • przyrost konkurencyjności firmy poprzez rozszczerzenie działalności o rynki zagraniczne – szkolenia z przywództwa
 • wzmocnienie udziału importu oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami – treningi sprzedażowe
 • Akademicki Inkubator Innowacyjności – warsztaty negocjacyjne
 • automatyzacja procesów biznesowych ELKABEL Spółka jawna oraz partnerów poprzez implementacja modelu B2B – warsztaty menedżerskie
 • zdiagnozowanie procedury i uruchomienie do produkcji biokominka bezdymnego w spółce Planika Sp z oo – szkolenia z zarządzania czasem
 • Budowa programów wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem lądowym i morskim – symulatory CZK/CPR – szkolenia ze stresu
 • Budowa telekomunikacyjnych sieci szerokopasmowych w miejscowościach Kamińsk i Paustry – treningi z asertywności
 • Dostęp do Internetu szansą na lepszy start w przyszłość – szkolenia z przywództwa
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowej metodyki produkcji kubków z tworzyw sztucznych – warsztaty negocjacyjne
 • E-INFRA pakiet e-usług dla menadżera, pracownika i kontrahenta zintegrowany z informatycznym procesem zarządzania przedsiębiorstwem – warsztaty z przywództwa