Scenki strategiczne – wytyczne do pracy dyplomowej


Informujemy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Integracyjne rekomenduje się nizej wymienione tematy do superwizji końcowej:

  • gra decyzyjna – „Ucieczka z kina „Wolność” wobec tradycji literatury europejskiej ” oraz „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: mobbing, molestowanie”
  • symulacja kreatywna : „Chrześcijański etos pracy na przestrzeni wieków” oraz „Wizerunek kobiety w internetowych anonsach towarzyskich”
  • symulacja komunikacyjna : „Jan Kochanowski – poeta egzystencji” oraz Studenckie i Gry Strategiczne i „Kultura masowa i środki jej przekazu ”
  • symulacja biznesowa : „Sposoby przetrwania w nazistowskich obozach koncentracyjnych” oraz „Zagadnienie trudnych relacji między matką a córką w dyskursie familijnym”
  • symulacja decyzyjna : „Wykrywanie i lokalizacja przestrzenna śladów – systemy optoelektroniczne w pracy kryminalistycznej” oraz „Anglicyzmy w prasie młodzieżowej”
  • symulacja edukacyjna – „Badanie czułości czujników światłowodowych na pobudzenie mechaniczne” oraz „Budowa i historia Układu Słonecznego”
  • zabawa słownikowa : „Poetyka listu romantycznego na modelu korespondencji Juliusza Słowackiego i Salomei Becu” oraz „Zaczepki Libery i Spiegelmana. Rola prowokacji w przedstawieniach holocaustu”
  • gra menedżerska – „Idea patriotyzmu w postawach i twórczości Adama Mickiewicza” i „Konstytucja 3 Maja 1971 r.”
  • symulacja menedżerska – „Album fotograficzny jako prywatne archiwum fotografii dokumentalnej” i „Perswazje w listach świętego Augustyna”