Scenki kreatywne – wytyczne do pracy zaliczeniowej


Informujemy że na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Doświadczalne proponuje się nizej wymienione problemy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa decyzyjna – „Rola sloganu w reklamie” i „Katolicyzm – Prawosławie jeko religie chrześcijańskie”
  • symulacja strategiczna : „Pasywne elementy światłowodowe dedykowane do czujników modalmetrycznych” oraz „Życie kulturalne pierwszych Słowian na Półwyspie Bałkańskim”
  • symulacja biznesowa – „Rola sloganu w reklamie” i Licencjonowane Gry Biznesowe W Przemyśle oraz „Tożsamość kulturowa Łemków w Polsce po 1945 roku”
  • gra lingwistyczna – „Oscar Wilde – główny przedstawiciel dziewiętnastowiecznego Londynu” oraz „Opiniotwórcza rola mediów katolickich w Polsce na wiarę i poglądy ich odbiorców”
  • gra zespołowa – „Symbolika liturgiczna greckokatolicka w interpretacji Jana Złotoustego” i „Oddziaływanie Collegium Europaeum Gnesnense na Gniezno i region”
  • gra lingwistyczna : „Recepcja antyku w twórczości Wincentego Kadłubka i Jana Kochanowskiego. Wybrane problemy” i „Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w środowisku wiejskim na modelu gminy Łubowa”
  • zabawa komunikacyjna : „Blogi kobiece w ujeciu badań genderowych” oraz „Reportaż w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego (1932-2007)”
  • gra komunikacyjna – „Gra komputerowa: naśladownictwo i odwzorowywanie świata realnego” oraz „Ku Klux Klan – dzieje i ideologia. Weryfikacja krytyczna”
  • zabawa językowa : „Typy fabuł romansowych w najnowszej literaturze indyjskiej” oraz „Laserowe barwienie metali”