Środki Unijne na treningi menedżerskie


Pracownicy ze współpracujących z nami stale koncernów zgłosili wnioski o dotacje i w porozumieniu z nami przesłali niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Informujemy że w ramach pogramu unijnego „Kujawsko Pomorski Program Infrastrukturalny” na Szkolenia Dla Reprezentantów Sprzedaży dotację uzskały opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Wydziału Administracyjnego w spółce Cersa
 • Szkolenia z rozwoju efektywności bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • „OKNO NA ŚWIAT – szerokopasmowy Internet w 182 miejscowościach Mazowsza”
 • innowacyjna procedura produkcji opraw luksusowych o zasadniczo ulepszonych parametrach użytkowych
 • nowoczesna technologia produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • innowacyjny portal mobilny, nowoczesne narzędzia i usługi dla podmiotów rynku pracy.
 • sporządzenie metodyki utylizacji odpadów wykorzystującej wodę w stanie nadkrytycznym
 • sporządzenie i wdrożenie nowoczesnych butli kompozytowych na bazie włókna węglowego
 • opracowanie i implementacja procedury wytwarzania nowych nowoczesnych leków generycznych.
 • opracowanie i uruchomienie urządzenia do optycznego pomiaru i rozpoznawania kształtów w zastosowaniach przemysłowych. PKWiU: 26.51.66.0
 • opracowanie nowoczesnej receptury i wdrożenie do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu zespołów depresyjnych
 • sporządzenie oraz uruchomienie nowych i zmodyfikowanych wyrobów do systemu implantologicznego Osteoplant
 • platforma e-learningowa do nauki języka angielskiego dedykowana dla młodzieży dyslektycznej
 • systemoskop “ zaawansowana wyszukiwarka procesów domów
 • rozbudowa i integracja procesów informatycznych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • program bezobsługowego sterowania kompleksem ścianowym
 • system zarządzania projektami inwestycyjnymi w firmie Net Com
 • opracowanie Europejskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie inżynierii wspomagania decyzji
 • stworzenie serwisu samorządowego wraz z usługą e-radny oraz katalogami firm i produktów o profilu samorządowym.
 • wdrożenie innowacyjnych elementów eGospodarki do funkcjonowania Firmy VELKOM oraz współpracujących przedsiębiorstw.
 • uruchomienie harmonogramu dynamizacji importu w przedsiębiorstwie Elmad Sp. z o.o.
 • wdrożenie elektronicznego systemu B2B pomiędzy partnerami handlowymi.
 • wdrożenie energooszczędnej procedury wypału płytek ceramicznych PKWiU 23.31.10.0
 • wypracowanie inteligentnej porównywarki cen artykułów FMCG w hipermarketach mobilnych
 • wypracowanie elektronicznego Serwisu Automatycznych Rezerwacji Usług Turystycznych oraz systemu Planowania i Organizacji Podróży Turystycznych
 • zbudowanie mobilnego serwisu umożliwiającego graficzne prezentowanie na mapie przebytych tras poprzez wgrywanie danych z urządzeń GPS

  Tagi: szkolenia dla firm, szkolenie kierowników